• Novinka

PALU Builder White Gel 30ml

Jednofázový gél urèený na predåenie nechtovej platnièky.

Pre zobrazenie cien je potrebne sa prihlásiť. Ak nemáte vytvorený účet môžete sa registrovať.

Jednofázový gél urèený na predåenie nechtovej platnièky. Vïaka svojej hustote a samovyrovnávajúcej konzistencii sa ¾ahko nanáa.Je vyrobený pre profesionálne pouitie, spåòa vysoké nároky stylistov, ale aj spokojnos klientov vïaka trvácnosti a odolnosti manikúry.

-materiál je pruný a zároveò pevný
-vhodný na predåenie nechtovej platnièky na ablónu
-hustá konzistencia 
-samovyrovnávajúca schopnos

4 farebné odtiene 
    CLEAR-preh¾adný
    COVER-kamufláný
    PINK-ruovo-broskyòový
    WHITE-biely

-k dispozícii 3 ve¾kosti 15ml,30ml,50ml
-poskytuje dobrú pri¾navos a trvalý lesk
-zanecháva lepivú disperznú vrstvu (výpotok)

Návod na pouitie:
Na vytvrdnutú vrstvu podkladového base gélu zaloíme ablónu na nechty a nanesieme tenkú vrstvu Builder White gelu, dáme vytvrdi do UV/LED lampy na minimálne 30 sekúnd a následne aplikujeme hrubiu stavebnú vrstvu a opa dáme vytvrdi do UV/LED lampy na minimálne 60 sekúnd. Po vytvrdnutí zloíme ablónu, utriebe výpotok Cleanerom a vybrúsime do poadovaného tvaru. Následne aplikujeme farebný gél lak a top gel.

Špecifické referencie